Powered by nature

img img img

Missie Green Goals

Ondernemers en organisaties ondernemen zoveel mogelijk klimaatneutraal. De missie van Green Goals is deze ondernemers en organisaties te faciliteren in de stappen naar vermindering van CO2 uitstoot en andere schadelijke stoffen om te komen tot een klimaat neutrale bedrijfsvoering. Dit in combinatie met lagere kosten en een duurzaam imago voor de ondernemer en de organisaties.

Visie Green Goals

Wij zien een toekomst voor ons waarbij gebouwen geen energie verbruiken, maar juist opwekken. De duurzaam opgewekte energie door windmolens, waterkracht, bodem energie, bio energie en zone-energie kan dan gebruikt worden voor onze industrie of anderszins. 100% duurzame energie is mogelijk! Vanuit dit beeld hebben we vastgesteld wat Green Goals kan bijdragen aan deze energietransitie. Als we kijken naar het elektriciteitsverbruik zien we het volgende beeld. De mensen op aarde hebben jaarlijks in totaal ca. 17.000 TWh nodig. Hiervan is ca. 7.000 TWh nodig om onze gebouwen te verwarmen, koelen en onze apparaten in deze gebouwen te voorzien van stroom. Uit onderzoek blijkt dat ca. 1.400 TWh inefficiƫnt gebruik is. Daar willen wij wat aan doen! Daarnaast is het van belang dat de energie 100% duurzaam wordt opgewekt. Zo gaan we efficiƫnt om met duurzame energie. Onze bijdrage geeft ons energie!